نوشته‌ها

مخازن تحت فشار

مخازن تحت فشار | مشخصات فنی مخازن تحت فشار | ایمنی مخازن تحت فشار

مخازن تحت فشار چیست؟ مخازن تحت فشار، مخازنی هستند که معمولا به شکل استوانه ای یا کروی دیده می شوند و همین طور برای نگه داری مایعات و گاز ها در فشاری به غیر از فشار اتمسفر استفاده می کنند.مخازن تحت فشار اگر اصولی ساخته نشوند می توانند بسیار …

استاندارد مخزن تحت فشار | جوشکاری مخزن تحت فشار

متبع تحت فشار آن دسته از منابع هستند که با ذخیره سازی مناسب آب با تنظیم فشار مناسب در مخزن، اختیاجی به روشن و خاموش شدن ندارند و نیاز را نسبت به روشن شدن مکرر پمپ از بین می برند.بنابراین هرجه این مخزن گنجایش بیشتری داشته باشد، نیاز به روشن شدن…