خدمات ماشین کاری و تراشکاری cnc

این مجموعه با دارابودن ماشین الات و تجهیزات پیشرفته ماشینکاری و تراشکاری تمام خدمات دقیق تراشی را ارایه میدهد .